Coursing Wisma 28.04.2013

Hündinnen (23)

10. Platz / Culann’s Indian Summer   (Pkt. 53 +  Pkt. 53)  106 Pkt.

12 Platz / Culann’s Kimba Lee  (Pkt. 52 + Pkt. 52 Pkt.)  104 Pkt.

15 Platz  / Culann’s Jamie Lee  (Pkt. 49 + Pkt. 54 Pkt.) 103Pkt.

 Culann’s Patch verletzt

Rüden (24)

5. Platz / Culann’s Mac Conner (Pkt. 53 + Pkt. 55) 108 Pkt.

14. Platz / Culann’s Kurgan (Pkt. 53 + Pkt. 54) 107Pkt.